Nijman bouwwerk renoveert en restaureert, zoals wij dat noemen, met behoud van ‘de ziel’ van het gebouw in kwestie. Om dat te bereiken is het nodig je goed te verdiepen in de geschiedenis van het gebouw en de manier waarop het gebruikt en in de toekomst gebruikt gaat worden.

Samen met de opdrachtgever lopen we de noodzakelijke processen goed door en maken keuzes die recht aan het object en de huidige eisen op het gebied van milieu en regelgeving. Daarbij verliezen we ‘goede smaak’ natuurlijk niet uit het oog. Kortom, we gaan niet onbezonnen aan de gang, maar verdiepen ons geschiedenis, heden en toekomst van het object en de mensen die er in werken en wonen.

IMG_6971

 

SHARE